Vårkumla gånggrifter

RAÄ nr: Vårkumla 14:1, Vårkumla 14:2

 

 

Glakulla

Gångrifterna ligger väl synliga på en åkerholme. Den ena gångriften har en kammare men inga hällar finns kvar av gången. Kammaren är 12 X 2,5 meter stor. Den andra gångriften har kammare på 6 x 3 meter och en 6 meter lång gång som leder in i kammaren. Dessa ”tvillinggånggrifter” är två utav sju stycken gånggrifter i Vårkumla. Miljön som omger gångrifterna är väldigt vacker med utsikt över landskapet och platåbergen Ålleberg och Mösseberg.

 

Glaskulla

Gånggriften närmast i bilden är en av de största i Västergötland. Ett av takblocken på Glaskullas gånggrifter beräknas väga ungefär 16 ton – alltså lika mycket som en landsvägsbuss! Då är det inte svårt att förstå att det måste ha krävt mycket teknik och kunskap för att frakta toppstenen på plast och därefter hissa upp den ovanpå de andra stenarna. Glaskulla gånggrifter är troligen runt 4.500 år gamla.

 

Vägbeskrivning: Fortsätt från Vårkumla kyrka mot Vartofta, cirka 2 km från kyrkan på höger sida. Skyltat.

Koordinater: (Vårkumla 14:1) 58,0824/13,5878 (WGS84, (Vårkumla 14:2) 58,0825/13,5881 (WGS84)

 

 

Mer information om Vårkumla gånggrifter

 

Fornsök, Riksantikvarieämbetet

RAÄ-nr. Vårkumla 14:1

RAÄ-nr. Vårkumla 14:2

 


<<< Tillbaka