Kyrkerör

RAÄ nr: Falköping 28:1

 

Kyrkerör

Den här gånggriften finns att se mitt i Falköping i parken Plantis. Kammaren är 8 meter lång och 2 meter bred. 1959 tog man bort all jord som omgett gånggriften för att fylla ut landsvägen och planer fanns att förstöra stengraven helt. I sex av stenarna borrades hål för sprängmedel. 1928 kom man dock på andra tankar och började istället restaurera gånggriften. Takstenarna lyftes upp och lades på plats. Man passade även på att gräva ut och undersöka gånggriften. Graven var fylld med ett lager av 25 centimeter orörd jord tillsammans med en mäng människoben. Där fanns också en rad föremål som: tretton bärnstenspärlor, fyra bitar av flinta och en yxa samt fyra borrade djurtänder.


tänder

 

 

 

 

Människotänder från gånggriften

 

I parken finns ytterligare en sten med ett fyrtiotal skålgropar inhuggna. Den stenen kallas för Ballerstenen och flyttades till parken från Ranten när järnvägen byggdes i slutet på 1800-talet. I den största takstenen finns en skålgrop inhuggen. Skålgroparna höggs med hjälp av en knacksten eller en mejsel. De kan finnas ensamma men också i grupper. En vanlig tolkning är att de har använts i någon form av fruktbarhets- eller offerriter. Kanske lade man sädeskorn i dem som sedan maldes under någon ritual eller fest.

 

skålgrop

Skålgrop i Ballerstenen

 

skiss av Kyrkerör

Bilden visar vilka begarter som gånggriften i Kyrkerör består av

 

Vägbeskrivning: Gånggriften Kyrkerör och Ballerstenen finns i parken Plantis vid S:t Olofsgatan i närheten av Falbygdens museum.

Koordinater: x=6451473.962, y=1367451.092

 

 

Mer information om Kyrkerör

 

Fornsök, Riksantikvarieämbetet

RAÄ-nr. Falköping 28:1


Historiska museets samlingar

Tandpärla från en hund

 


 

<<< Tillbaka