Länkar

 

Falbygdens Museum
Falbygdens museum är ett kommunalt museum med uppgift att synliggöra Falbygdens rika kulturarv. Utställningen Forntid på Falbygden... och tusen år till erbjuder upplevelser utöver det vanliga.

www.falkoping.se/museet

 

Megalitvägar - Megalithic Routes
Här kan du läsa mer om megaliter i Sverige, Danmark Holland, Tyskland och England

www.megalithicroutes.eu

 

Ekehagen Forntidsby
Ekehagens forntidsby är ett friluftsmuseum för jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder. Naturskönt beläget i Åsarp, 2 mil söder om Falköping.

www.ekehagen.se

 

Rena Rama Forntiden
Hemsidan är en del av den serie om Sveriges historia från Utbildningsradion.

www.ur.se/forntiden

 

Fokus Arkeologi
En nyhetsportal och nättidskrift för den som är intresserad av arkeologi.

www.fokusark.seVestro Gothia
En webbportal om kulturarvet under uppbyggnad som vänder sig till skola och barn.

www.vestrogothia.se

 

Riksantikvarieämbetet - Fornsök
Fornsök är en databas med information om över 1,5 miljoner lämningar på ungefär 560 000 platser över hela Sverige.

www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/index.info

 

Ekornavallen
Ett fornlämningsområde i Västergötland med gravar från stenålder, bronsålder och järnålder.

www.ekornavallen.se

Stone Pages
En webbsida på engelska om olika typer av megaliter i Europa.

www.stonepages.com

 

 

 

Litteraturtips

 

Blomqvist Lars, Falbygden ett forntida centrum, 1991

Blomqvist Lars, Megalitgravarna i Sverige, 1989

Burenhult Göran, Arkeologi i Sverige – Fångstfolk och herdar, 1982

Forntid på Falbygden, utgiven av Falbygdens museum, 1995

Persson Per & Karl-Göran Sjögren, Falbygdens gånggrifter, 2001

Tilley Christopher, The Dolmens and Passage Graves of Sweden – An Introduction and Guide, 1999

Tysta budbärare från en avlägsen tid, Informationsfolder från Länsstyrelsen Västra Götaland, 2001

Welinder Stig red. Jordbrukets första femtusen år – 4000 f. Kr. - 1000 e.Kr., 1998