Lusthushögen

RAÄ nr: Falköping 19:1

 

Lusthushögen 

Gånggriften fick sitt namn genom att det låg ett lusthus på platsen då den först undersöktes 1868. Vid utgrävningen hittade arkeologerna flera människoskelett samt en del föremål som beräknas vara från den senare delen av bondestenålder, eller neolitikum som tiden även kallas.

Lusthushögens gånggrift är placerad på en 2 meter hög kulle. Till en början var kulle 25 meter eller större i diameter men när husen och vägar byggdes i närheten blev man tvingad att gräva bort delar av kullen. På toppen av kullen markeras gånggriften av fyra stora takstenar av granit. Gången markeras av ytterligare fyra granitstenar. Sydväst om gånggriften fanns det fram till slutet av 1800-talet två stycken hällkistor, Smedjekullens hällkistgrav nr. 2 och nr. 3. Innan hällkistorna helt togs gjordes en undersökning av O. Almgren. Man fann då resterna av en kalkugn som någon anlagt i den ena gravkistan. Ovanpå fanns resterna av en gammal svinstia som därefter blivit en sophög.

 

Fynd från Lusthushögens gångrift:

 • 7 st. knivar av flinta
 • 2 st. lansspetsar av flinta
 • 4 st. pilspetsar
 • 2 st. halvmånformiga flintredskap
 • 1 st. flintknuta
 • 8 st. flintspån
 • 38 st. flintskärvor
 • 1 st. stenyxa med skafthål
 • 2 st. små brynen av svart skiffer med hål i ändan för snöre
 • ½ bärnstenspärla i form av en slägga
 • 3 st. urnor av lera
 • 2 st. bennålar med platt genomborrat huvud och krökt avslut
 • 1 st. benstycke, avlångt med spetsiga ändar och med ett hack i ena kanten
 • 2 st. spetsar av ben
 • 1 st. bit av en bennål
 • 1 st. djurtand från gången

Föremål från Lusthushögen

 

Vägbeskrivning: Gånggriften ligger på Bangatan i närheten av S:t Olofsgatan.

GPS: x=6452143.14, y=1367329.588

 

 

Mer information om Lusthushögen

 

Fornsök, Riksantikvarieämbetet

RAÄ-nr. Falköping 19:1

 

 

 

<<< Tillbaka