Rössberga

RAÄ nr: Valtorp 2:1

 

Rössberga gånggriften

Rössberga gånggriften

 

Denna gånggrift användes för att begrava döda under en period på nästan 2400 år. 1962 undersöktes och restaurerades gångriften. Rössberga är den enda fullständigt undersökta gånggriften på Falbygden. Kammaren var till en början 2 meter hög och indelad i 17 stycken avdelningar, eller nischer. Inne i nischerna låg högar av människoben. Totalt har man hittat skelett från 128 vuxna män och kvinnor. Det är fler än från någon annan megalitgrav i Skandinavien. Man har också hittat en del djurben. Blandat med högarna av ben fanns också hela och bitar av bärnstenspärlor, tre stycken spån av flinta och några övriga flintor. Vidare fanns det olika pärlor gjorda av djurtänder, två trasiga bennålar, en benring och sex griständer i delar. Konstigt nog fann man inga bitar av keramik i kammaren. Däremot hittades över 700 bitar av mestadels dekorerad keramik från gravens öppning. Genom att göra kol14-dateringar av benen har man fått fram att de bör vara från 3200 f.Kr. Gånggriften ligger på en rund kulle med nio synliga fasadstenar i anslutning till gravens ingång. I öster ser man Plantaberget och Varvsberget på avstånd.

 

Vägbeskrivning: Väg mellan Torbjörntorp och Broddetorp, vid vägen cirka 5 km norr om Falköping. Skyltat.

Koordinater: x=6458325.287, y=1370788.03

 

 

Mer information om Rössberga gånggriften

 

Fornsök, Riksantikvarieämbetet

RAÄ-nr Valtorp 2:1


Historiska museets samlingar

Totalt finns 657 förmål från Rössberga i Historiska museets samlingar. Här nedan finns länkar till tre av dem

Keramikskärva

Bärnstenspärla formad som en dubbeleggad klubba

 

<<< Tillbaka